Staatsschuld is eigenlijk schuld van de overheid aan de burger vanwege wanbeleid en verkeerde keuzes maken.
(B.v. de hoogste inkomens ontzien)
Dankzij CDA sinds 2002 van 235 miljard en nu
door VVD vanaf 2010 nu 412 miljard !!!
Belastingopbrengsten 2000-2008
In dit overzicht staat over 2008 b.v. bijdrage aan de sociale fondsen, wat er niet bij staat is dat sinds 2001 de overheid de HELFT van de AOW en AWBZ/ANW premies inpikt en dan genereus de helft daarvan teruggeeft aan de fondsen. Die bijdrage aan de sociale fondsen is het excuus om in te grijpen in AOW en AWBZ. De reden voor de diefstal van de helft van die premies is, dat ze dan het hoogste belastingtarief niet hoeven te verhogen en zelfs kunnen verlagen.
Zie: AOW is helemaal niet onbetaalbaar! Premie kan 5% omlaag, (Algemene Rekenkamer januari 2008/2009, pdf) maar overheid
steelt 16,4 miljard per jaar van de AOW premie.
Al sinds 2001 !

De Rekenkamer controleert de overheid, controleer de rekenkamer!
De Zeeuwse Rekenkamer,De andere Rekenkamers , Zie ook